Alle voordelen op een rij

Geen storing

op andere apparaten zoals radio's of mobiele telefoon's. Het systeem werkt met afgeschermde frequenties die alleen voor de zender en ontvangers van BlauwBlauw worden gebruikt. Daardoor veroorzaakt het systeem geen storing op ander etherverkeer zoals Fm, Am radio's, Mobiele of DECT telefoons.

Alleen de doelgroep wordt bereikt

Het signaal van de zender is sterk gebundeld en richt zich alleen op de auto's die zich vóór het hulpverleningsvoertuig bevinden. Zo worden alleen die auto's bereikt die plaats moeten maken voor het hulpverleningsvoertuig. De BlauwBlauw ontvangers van de auto's achter, opzij of op de andere weghelft van het hulpverleningsvoertuig worden niet geactiveerd. Ook de BlauwBlauw ontvangers in langs de weg geparkeerde auto's worden niet geactiveerd.

Direct en op grote schaal in te voeren

BlauwBlauw is gepatenteerd, getest en direct op grote schaal in te voeren. Die invoering is niet afhankelijk van noodzakelijke en vaak langdurige wijzigingen in de wet en regelgeving

Lage kosten voor hulpdiensten

De investeringskosten voor de hulpdiensten liggen beduidend lager dan die voor alternatieve waarschuwingssystemen. Bovendien is er bij BlauwBlauw geen sprake van risico's op claims wegens, b.v: onrechtmatig gebruik van frequenties die aan derden zijn toebedeeld.

Gecodeerd signaal voorkomt misbruik

Misbruik van de frequenties die het BlauwBlauw systeem gebruikt wordt voorkomen doordat o.m. de versleutelde verzending van het signaal ( waarvan de versleuteling regelmatig ververst wordt). Piraterij en andere vormen van misbruik zijn dus uitgesloten.

Hogere effectiviteit dan bij andere systemen

De ontvanger wordt zo geplaatst dat de heldere leds automatische en onvermijdelijk de aandacht trekken van de betrokken bestuurder. Bovendien is sprake van een autonoom systeem. De werking is niet afhankelijk van andere technieken. Daardoor ligt de effectiviteit van BlauwBlauw wezenlijk hoger dan die van andere systemen, die gebruik maken van andere technieken zoals b.v. FM-frequenties en die hun doel niet bereiken als bijvoorbeeld de radio uit staat, de IPod is ingeschakeld of als de autoradio onderdrukt wordt door de carkit.

Eenvoudige montage

De ontvanger is zeer eenvoudig in en zonder schade in het voertuig te bevestigen.