Proef op de Veluwe

In de maanden september, oktober en november 2012 is er in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten een proef gedaan met het BlauwBlauw systeem.

Er zijn 40.000 BlauwBlauw-ontvangers verspreid onder automobilisten. Ambulances en brandweerauto's zijn uitgerust met een zender die de BlauwBlauw-ontvanger activeert. 

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend.
Als het gaat om de verschillen in gedrag tussen weggebruikers voor en na de invoering van Blauwblauw, dan blijkt er een significant verschil te zijn in reactietijd van de automobilisten. 

Twee derde van de deelnemers gaf aan dat Blauwblauw meerwaarde heeft gehad. Bijna 80% van de deelnemers geeft aan tevreden te zijn over het moment waarop de Blauwblauw-ontvanger actief werd. Deelnemers vinden het systeem over het algemeen nuttig, goed zichtbaar, handig en duidelijk. Een ruime meerderheid geeft aan behoefte te hebben aan een Blauwblauw-ontvanger in de auto.

Het rapport omvatte ook een aantal aanbevelingen waarvan de meeste inmiddels door Made For Traffic zijn overgenomen of aangepast. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: http://www.kenniscentrumvoorrangsvoertuigen.nl

Eindrapport NIFV

Het totale rapport omtrent de proef in 2012 is openbaar en kan gelezen worden.

Klik hier om het rapport te lezen

Informatie over de proef

Meer informatie over de proef op de Veluwe in 2012

Klik hier voor meer informatie